INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem.

Zásady ochrany osobních údajů

jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.exposeguide.cz informujeme o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, které naleznete v dokumentu ke stažení.


VZORY DOKUMENTŮ

Formulář AML - FO

v souladu se zák.č. 253/2008 Sb., v platném znění, k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Formulář AML - PO

v souladu se zák.č. 253/2008 Sb., v platném znění, k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Převzetí informací o prodeji

je vzor formuláře o převzetí informací nabízených nemovitostí prezentovaných realitním zprostředkovatelem.

Poučení prodávajícího

je formulář s informacemi pro prodávajícího při prodeji nabízené nemovitosti pro realitního zprostředkovatele.

EXPOSE GUIDE s.r.o., Za pruhy 463/7 - Krč, 140 00 Praha 4, +420 774 246 076
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!